Van CanD.; Van NgaT. D.; Phuong HoaN. T. Kết quả điều trị nhiễm trùng vùng đầu – mặt – cổ trên 147 bệnh nhân tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 1, 28 tháng 2 2021.