Thai SonT.; Ngoc DuyL. Sự biến đổi nồng độ Immunoglobulin E và Immunoglobulin G trong huyết thanh của bệnh nhân viêm mũi dị ứng tại Bệnh viện Nhi trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 1, 28 tháng 2 2021.