Thanh TamP. T.; Thanh HaiL.; Bich ThuyP. T.; Ngoc DuyL.; Thi NgaN.; Quang VyD.; Thi HongD.; Thu PhuongD. T. The Tỷ lệ nhiễm một số vi khuẩn, virus ở trẻ viêm phổi tái diễn có suy hô hấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 5, n. 1, 28 tháng 2 2021.