HuyN. X.; QuangV. Đình; LanA. T.; NgọcN. D.; HảiL. T. Nghiên cứu giá trị của khuếch đại gen MyCN trên bệnh nhân u nguyên bào thần kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 2, n. 4, 15 tháng 8 2018.