Thi BichH.; Van LamN.; Thi HoaH. Di chứng sau viêm não ở trẻ em và nhu cầu chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương (2018 - 2019). Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Nhi khoa, v. 4, n. 3, 29 tháng 6 2020.