LâmN. V., HươngT. T. T., Hậu Đỗ T. T., ChinhN. L., NgọcN. T. B., & ViệtP. T. (2022). Đánh giá hiệu quả dung dịch Dr. Eca và gel nano bạc trên tổn thương da ở bệnh nhân thủy đậu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 6(1). Truy vấn từ https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/450