ChiL. Q., ThảoN. T. P., NgânP. T. T., NgọcC. T. B., & ThạchH. N. (2022). Loạn sản xơ cốt hóa tiến triển ở trẻ em: báo cáo ca bệnh. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 6(1). Truy vấn từ https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/446