VinhN. A., Loan Đỗ M., Tú Đặng H., & VânP. T. (2022). Một số yếu tố liên quan đến rối loạn trầm cảm, lo âu, stress ở học sinh tại trường trung học cơ sở Tây Sơn và Nguyễn Du - Hà Nội. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 6(1). https://doi.org/10.47973/jprp.v6i1.443