NgọcC. T. B., Giang Đặng T. K., ThảoB. P., KhánhN. N., Mai Đỗ T. T., HàN. T., ThànhN. T., HằngN. T., & DũngV. C. (2021). Đánh giá kết quả điều trị hormon tăng trưởng ở bệnh nhân Prader Willi. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 6(1). Truy vấn từ https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/440