MinhT. N., HảiL. T., & Hùng Đỗ M. (2018). Đặc điểm dịch tễ học trẻ mắc tăng động giảm chú ý tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2016. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 2(4). https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.39