HàT. T., LanB. N., NgaN. T., & ThạchH. N. (2021). Hóa trị liệu điều trị u thần kinh đệm bậc thấp tủy sống tiến triển ở trẻ em: 3 trường hợp và xem lại y văn về u thần kinh đệm bậc thấp. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(6). Truy vấn từ https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/383