TuânT. M., NamT. X., & HùngT. (2021). Phẫu thuật điều trị chấn thương vỡ tá tràng ở trẻ em: nhân 2 trường hợp. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(6). Truy vấn từ https://jprp.vn/index.php/JPRP/article/view/382