DũngV. C., HằngN. T., HàN. T., Mai Đỗ T. T., ThảoB. P., NgọcC. T. B., & ThànhN. T. (2021). Cải thiện chiều cao ở trẻ thiếu hụt hormon tăng trưởng được điều trị bằng hormon thay thế. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(5). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i5.362