TrangN. T., & DungK. T. K. (2021). Một số yếu tố liên quan đến viêm phổi sơ sinh nặng có nhiễm virus hợp bào hô hấp tại Trung tâm Sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(5). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i5.361