Nhung Đinh T. H., LanA. T., LIễuL. T., MộcH. T. T., NgaT. T., NgọcN. B., HuyềnT. T., HuyN. X., DũngV. C., & NgọcN. D. (2021). Chẩn đoán hội chứng Williams bằng kỹ thuật lai huỳnh quang tại chỗ. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(5). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i5.358