DũngV. C., HàN. T., KhánhN. N., ThảoB. P., NgọcC. T. B., Mai Đỗ T. T., ThànhN. T., & AnhN. Q. (2021). Kiểu gen và kiểu hình của hội chứng không nhạy cảm Androgen. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(5). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i5.355