TrungV. Q., ĐiểnT. M., & TùngC. V. (2021). Kết quả bít ống động mạch đơn thuần bằng dụng cụ qua da ở trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(5). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i5.348