DungN. T., HoangN. B., ThaiN. T. T., HueD. T., & MinhN. T. T. (2021). CĂN NGUYÊN VI SINH VẬT GÂY VIÊM PHỔI MẮC PHẢI CỘNG ĐỒNG Ở TRẺ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(3). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i3.326