AnhL. T., & HungN. N. (2021). Kết quả phẫu thuật Llấy bỏ xốp xương hộp kết hợp với giải Phóng mô mềm chọn lọc ở trẻ dưới 24 tháng tuổi mắc bàn chân khoèo bẩm sinh. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(2). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i2.307