Hoai PhuongH. T., Khanh LinhN. T., & BichL. T. (2021). Kiến Thức, Thái Độ, Cách Xử Trí Sốt Và Mối Liên Quan Về Trình Độ Học Vấn Của Bà Mẹ Có Con Dưới 5 Tuổi Tại Khoa Nhi Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Trị. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(2). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i2.304