HuongN. T. (2021). Đánh Giá Kết Quả Chăm Sóc Hệ Thống Tưới Rửa Kháng Sinh Cho Bệnh Nhi Sau Phẫu Thuật Viêm Xương Tủy Tại Khoa Chỉnh Hình Nhi – Bệnh Viện Nhi Trung Ương. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(2). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i2.303