Thu HuongD. T., Minh ThanH. T., NgaiL. K., & DienT. M. (2021). Kết quả triển khai gói giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn huyết liên quan đến đường truyền trung tâm. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(2). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i2.301