Van CanD., Van NgaT. D., & Phuong HoaN. T. (2021). Kết quả điều trị nhiễm trùng vùng đầu – mặt – cổ trên 147 bệnh nhân tại Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(1). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i1.290