Tan HungN., Mai HongT. T., Ngoc DuyL., Thanh ThuyN. T., Van NamN., Thi XuanD., Thi TamV., & Thanh PhucN. T. (2021). Nguyên nhân và đặc điểm ngộ độc cấp trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2017 - 2020. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(1). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i1.262