Thai SonT., & Ngoc DuyL. (2021). Sự biến đổi nồng độ Immunoglobulin E và Immunoglobulin G trong huyết thanh của bệnh nhân viêm mũi dị ứng tại Bệnh viện Nhi trung ương. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(1). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i1.257