Thanh TamP. T., Thanh HaiL., Bich ThuyP. T., Ngoc DuyL., Thi NgaN., Quang VyD., Thi HongD., & Thu PhuongD. T. (2021). The Tỷ lệ nhiễm một số vi khuẩn, virus ở trẻ viêm phổi tái diễn có suy hô hấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 5(1). https://doi.org/10.47973/jprp.v5i1.239