Thị HuyềnT., Vu HungC., Van HocT., & Danh NgonN. (2020). Thực trạng tuân thủ điều trị của trẻ động kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 4(5). https://doi.org/10.25073/jprp.v4i5.232