GiangL. H., & HọcT. V. (2018). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và hình ảnh cộng hưởng từ u màng não thất ở trẻ em. Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 2(4). https://doi.org/10.25073/jprp.v0i4.21