Thi BichH., Van LamN., & Thi HoaH. (2020). Di chứng sau viêm não ở trẻ em và nhu cầu chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung ương (2018 - 2019). Tạp Chí Nghiên cứu Và Thực hành Nhi Khoa, 4(3). https://doi.org/10.25073/jprp.v4i3.186