(1)
HàP. V.; ĐứcH. H.; HoàngN. V. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NẮN CHỈNH KHÔNG CẮT XƯƠNG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG BẨM SINH Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. JPRP 2022, 6.