(1)
HiềnP. D.; HoànV. M.; LongP. H.; TâmT. Đức; YếnP. T. H. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ BẤT THƯỜNG HỢP LƯU MẬT TỤY KHÔNG GIÃN ĐƯỜNG MẬT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. JPRP 2022, 6.