(1)
HoànV. M.; HiềnP. D.; NamT. X. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ TRÍ CÁC BIẾN CHỨNG SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐIỀU TRỊ RUỘT QUAY DỞ DANG Ở TRẺ EM. JPRP 2022, 6.