(1)
LâmN. V.; HươngT. T. T.; Hậu Đỗ T. T.; ChinhN. L.; NgọcN. T. B.; ViệtP. T. Đánh Giá hiệu Quả Dung dịch Dr. Eca Và Gel Nano bạc Trên tổn thương Da ở bệnh nhân thủy đậu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. JPRP 2022, 6.