(1)
ChiL. Q.; ThảoN. T. P.; NgânP. T. T.; NgọcC. T. B.; ThạchH. N. Loạn sản Xơ cốt hóa tiến triển ở Trẻ Em: Báo cáo Ca bệnh. JPRP 2022, 6.