(1)
MừngN. T.; Dương Đặng Ánh; SơnP. H. Thoát vị hoành bẩm Sinh được cứu sống bằng phương pháp ECMO: Báo cáo Ca bệnh. JPRP 2022, 6.