(1)
VinhN. A.; Loan Đỗ M.; Tú Đặng H.; VânP. T. Một số yếu tố Liên Quan đến rối loạn trầm cảm, Lo âu, Stress ở học Sinh tại trường Trung học Cơ sở Tây Sơn Và Nguyễn Du - Hà Nội. JPRP 2022, 6.