(1)
NgaT. T.; QuangV. Đình; LiễuL. T.; LanA. T.; MộcH. T. T.; Nhung Đinh T. H.; HuyN. X.; NgọcN. T. B.; HuyềnT. T.; NgọcN. D. Ứng dụng Kĩ thuật Lai huỳnh Quang tại chỗ Trong xác định nguồn gốc Marker nhiễm sắc thể. JPRP 2022, 6.