(1)
Chức Đặng V.; OanhN. T.; YếnN. T. N.; Linh Đặng V.; Quyết Đinh N. T.; KỳK. B.; HợpB. V.; Anh Đinh D. T.; HàC. T. Vai Trò của Thang điểm SNAPII Trong Tiên lượng tử Vong Sơ Sinh tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Trẻ Em Hải Phòng năm 2020. JPRP 2021, 6.