(1)
NgọcC. T. B.; Giang Đặng T. K.; ThảoB. P.; KhánhN. N.; Mai Đỗ T. T.; HàN. T.; ThànhN. T.; HằngN. T.; DũngV. C. Đánh Giá kết Quả điều trị Hormon tăng trưởng ở bệnh nhân Prader Willi. JPRP 2021, 6.