(1)
AnhT. T. T.; LanV. T. H.; Hùng Đỗ M. Thực hành của hộ Sinh về Quy trình chăm sóc sản phụ Và Trẻ Sơ Sinh Sau mổ lấy Thai tại Khoa Sản bệnh Lý - bệnh viện Phụ sản Trung ương, năm 2018. JPRP 2018, 2.