(1)
ĐạtN. Đình; DũngT. Q.; GiangN. H.; Hùng Đỗ M. Mô Tả một số đặc điểm vận động Thô ở Trẻ ở Trẻ bại não thể Co cứng tại bệnh viện Nhi Trung ương, năm 2018. JPRP 2018, 2.