(1)
ThơT. V.; HiềnP. T. Một số yếu tố Nguy Cơ nghề nghiệp gây Stress ở điều dưỡng Viên Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2017. JPRP 2018, 2.