(1)
DũngV. C.; HằngN. T.; HàN. T.; Mai Đỗ T. T.; ThảoB. P.; NgọcC. T. B.; ThànhN. T. Cải thiện chiều Cao ở Trẻ thiếu hụt Hormon tăng trưởng được điều trị bằng Hormon Thay Thế. JPRP 2021, 5.