(1)
HiềnP. D.; LiêmN. T.; HoànV. M.; NamT. X.; HuyềnP. T. M.; LiênN. T. B. Các biến chứng của phẫu thuật nội Soi điều trị Nang ống mật chủ ở Trẻ Em. JPRP 2018, 2.