(1)
Thanh TamP. T.; HaiP. V.; NgaN. T.; CuaD. D.; MaiN. T. Báo Cáo Một Trường Hợp Ngộ Độc Asen Cấp Tính Được Trị Thành Công Tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương. JPRP 2021, 5.