(1)
HảoV. T.; Băng Đặng T. C.; HằngN. M.; Hường Đỗ T.; HiềnP. T.; ThủyP. T. B. Một số đăc điểm dịch tễ của Tiêu chảy cấp Do Rotavirus Và Norovirus ở Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Trung ương. JPRP 2018, 2.