(1)
Tan HungN.; Mai HongT. T.; Ngoc DuyL.; Thanh ThuyN. T.; Van NamN.; Thi XuanD.; Thi TamV.; Thanh PhucN. T. Nguyên nhân Và đặc điểm ngộ độc cấp Trẻ Em tại Bệnh viện Nhi Trung ương Giai đoạn 2017 - 2020. JPRP 2021, 5.