(1)
Tien BangQ.; Huu HoaP. Hiệu Quả điều trị nhịp Nhanh kịch phát Trên thất Có giảm chức năng tâm Thu thất trái ở Trẻ Em bằng năng lượng sóng Có tần số Radio tại Bệnh viện Nhi Trung ương. JPRP 2021, 5.