(1)
Thị HuyềnT.; Vu HungC.; Van HocT.; Danh NgonN. Thực trạng tuân thủ điều trị của Trẻ động Kinh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. JPRP 2020, 4.