(1)
SỹD. Q. Tổng Quan về Cơ Chế Viêm phụ thuộc TH2 Trong Hen Phế quản dị ứng ở Trẻ Em. JPRP 2018, 2.